Tradescantia Zebrena – Katharine Kennie – Oil on MDF, 11″ x 11″, 2022, SOLD

Tradescantia Zebrena – Oil on MDF, 11″ x 11″, 2022, SOLD

Tradescantia Zebrena – Oil on MDF, 11″ x 11″, 2022, SOLD